Velkommen til Fitjar Bedehus

Legg din veg i Herrens hand! Set di lit til han, så grip han inn.

Salme 37,5

Komande aktivitetar
Klikk på bilete for utfyllande informasjon

Faste aktivitetar

Bli medlem!

Medlemskont. Fitjar bedehus: kr 200,- per år: Vipps til nr 717234.