Lys over Land

Lys over Land

Misjonsorganisasjonen Kristen Muslimmisjon har skifta namn til Lys over Land.

Oppdraget med å nå muslimane med evangeliet er framleis det same.

Kontaktperson:
Anne Berit Vik – 922 63 536

Bli medlem!

Medlemskont. Fitjar bedehus: kr 200,- per år: Vipps til nr 717234.