Stefanusalliansen

Stefanusalliansen

Steffanusalliansen  er ein misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særleg fokus på trusfridom som ein grunnleggjande menneskerett.

Steffanusalliansen  har møte med basar på bedehuset i veke 4.

Steffanusalliansen  har ei foreining på Fitjar, som har foreningsmøte i heimane/på bedehuset annankvar torsdag. Me les frå misjonsbladet til Stefanusalliansen og avsluttar med bibellesing og bøn. Me er 10 medlemar, og nye er alltid velkomne.

Kontaktpersonar:
Bjørg K Torvund Tlf 957 50 749
Reidun Heradstveit  Tlf 413 29 497

Steffanusalliansen: https://www.stefanus.no/

Bli medlem!

Medlemskont. Fitjar bedehus: kr 200,- per år: Vipps til nr 717234.