Velkommen til Fitjar Bedehus

Ta gjerne kontakt

Styret for Fitjar bedehus
Leiar:
Sigmund Sætre, tlf 906 02 553
Nestleiar/kasserar: Terje Eiken, tlf 917 93 852
Skrivar: Ellen S Rolfsnes, 915 10 219
Styremedlem: Steinar Aarskog, tlf 404 04 145
Ansvarleg utleige/bruk: Helga Rimmereid, tlf 975 28 001
1. vara: Solfrid S Bø
2. vara/rekneskap: Erling Prestbø

Redaksjon nettside
Administratorar/redaktørar:
Helga Rimmereid, tlf 975 28 001, Rolf Atle Rolfsnes, tlf 915 13 024
Redaktørar:
Ole Haukeland, tlf 920 53 439, Jan Tore Aarskog, tlf  404 04 148

Bli medlem!

Medlemskontingent Fitjar bedehus: kr 200,- per år kan betalast med Vipps til nr 717234.