Normisjon

Normisjon

Normisjonen ynskjer å fortelja nye generasjonar og folkeslag om Jesus Kristus. Sidan 1866 har Normisjon jobba for å  nå ny mennekse med evangeliet gjennom ord og handlingar både i Noreg og internasjonalt.

På Fitjar er det ein Normisjonsforeining som har foreningsmøte annankvar torsdag. «Me møtest i heimane/på bedehuset og har enkel kvelds saman. På møta har me litt misjonsinformasjon, gjennomgår teksten for søndagen og avsluttar med bøn. I februar har me møtehelg og basar til inntekt for misjonsarbeidet i Bangladesh. Me har 11 medlemer, dei fleste i 60 åra, men og nokre yngre. Nye er alltid velkomne!»

Leiarar:
Svanhild Kloster 994 81 296 og Torunn Aarskog 404 04 146

Normisjon: https://www.normisjon.no/

Bli medlem!

Medlemskont. Fitjar bedehus: kr 200,- per år: Vipps til nr 717234.