Babysong

Babysong

«Den første song eg høyra fekk, var mor sin song ved vogga.
Dei mjuke ord til hjarta gjekk, dei kunne gråten stogga.
Dei sulla meg så underleg, så stilt og mjukt til sova,
dei synte meg ein fager veg; opp frå vår vesle stova»

Annakvar tysdag kl 10.30 – 12.00 er det babysongsamling på bedehuset. Me startar med ei fin og nær songstund med songar, regler, rørsler, lytting m.m. Etterpå er det nistemåltid og god tid til prat.
Datoar våren 2024: 9.01, 23.01, 6.02, 20.02, 5.03, 2.04, 16.04, 30.04
Sjå plakatar/annonsering for meir informasjon/program)

Invitasjon til babysong våren 2024

Kontaktperson: Randi Lønning Matre, 951 38 562
Arrangør: Fitjar kyrkje
Følg oss gjerne på facebook

Bli medlem!

Medlemskont. Fitjar bedehus: kr 200,- per år: Vipps til nr 717234.