Velkommen til Fitjar Bedehus

Lag og organisasjonar

Bli medlem!

Medlemskont. Fitjar bedehus: kr 200,- per år: Vipps til nr 717234.