Fitjar musikkforening

Fitjar musikkforening

Musikkforeininga har øving kvar tysdag kl. 19.30.
I perioden frå haustferien (midten av oktober) til påske startar  musikkforeiningsøvingane klokka 19.00.

Kontaktperson:
Lars K. Vik 53 49 72 16 og Trygve Eiken 901 28 431

Bli medlem!

Medlemskont. Fitjar bedehus: kr 200,- per år: Vipps til nr 717234.