Søndagsmøte

Søndagsmøte

Det er stort sett møte på bedehuset kvar søndag gjennom heile året. Det er ulike organisasjonar som står bak møta. Følg med på annonseringa/plakatar.

Frå påske til haustferien brukar søndagsmøta å starta kl. 19.30.

Frå haustferien til påske brukar søndagsmøta å starta kl. 19.00.

Nokre gongar kvart semester er det forbøndstund på slutten/etter søndagsmøtet.

Sjå annonsering/plakatar.

Bli medlem!

Medlemskont. Fitjar bedehus: kr 200,- per år: Vipps til nr 717234.