Fitjar Barnegospel

Fitjar Barnegospel

Fitjar barnegospel er eit kor for ungar frå 5 år og oppover. Me held til på Fitjar bedehus og øver med fullt band, torsdagar frå klokka 17.30-18.30 (sjå plakat/annonsering for program). På øvingane syng me, har pause med kjeks og saft, så ein kort andakt, før me syng litt meir før me går heim. Fitjar barnegospel pleier å ha ca 3 songoppdrag i halvåret, på bedehuset, i kyrkja eller andre stader. Me i Fitjar barnegospel ynsker å spre songglede, musikkglede og Jesus-glede. Velkommen!

Kontaktperson: Randi Eiken Brekke,  958 17 731

Fitjar barnegospel har no sommarferie. Følg med på oppslag/annonsering om oppstart hausten 2023. 

Følg oss gjerne på facebook

Bli medlem!

Medlemskont. Fitjar bedehus: kr 200,- per år: Vipps til nr 717234.