Fitjar indremisjon

Fitjar indremisjon

Fitjar indremisjon held til på Fitjar bedehus. Indremisjonen legg til rettes for bønemøter, møteveker, søndagsmøter m.m. Indremisjonen driv Klubben for dei i 5.-7.klasse, på torsdagar, og saman med kyrkja har dei Tentreff på fredagskveldane for ungdomar frå 8. klasse og oppover. Veke 10 og 42 er indremisjonen sine faste møteveker, og ein gong i løpet av hausten brukar indremisjonen å arrangera weekend saman med Fitjar kyrkja og eventuelt Imf Fitjar.

Klikk for påmelding Fitjarweeken 2023

Fitjar indremisjon har teke på seg å samordna arbeidet på bedehuset ved å ha samordningsmøter to gongar i året og å laga ein aktivitets-/informasjonsfalder for bedehuset. I tillegg tar indremisjonen seg av mange søndagsmøter, nokre av laurdagkveldane, «Me syng jula inn», julefest/julekos m.m .

Styret for Fitjar indremisjon
(Desse er med i det nye styret som konstituerer seg 30. jan.):
Ingebrigt S Sørfonn  –  Tlf: 930 63 510
Randi Eiken Brekke 
Sigrunn Eiken 
Rolf Atle Rolfsnes 
Ole Arnfinn Røysland Fitjar 
Helga Rimmereid (1. varamedlem)
Svein Aarbø (2. varamedlem)
Lars Vestbøstad (3. varamedlem)

Dersom du ynskjer å vera medlem i Fitjar indremisjon (som ikkje er eit trussamfunn men ein organisasjon/eit lag) kostar det 100,- pr person pr år. Betal til kontonummer 3546 29 07239 eller vipps 84475. Merk betalinga med Medlemkontingent, år og namn.

Bli medlem!

Medlemskont. Fitjar bedehus: kr 200,- per år: Vipps til nr 717234.