Den Norske Israelsmisjon

Den Norske Israelsmisjon

Israelsmisjonen er ein kristen misjons- og kompetanseorganisasjon som har arbeid i Israel, AustEuropa og Norge. Me er engasjert i evangelisering og kyrkjelydsbygging, diakoni og hjelpearbeid, freds- og forsoningsarbeid, samt undervisning og haldningsskapande arbeid. Israelsmisjonen har møte på Fitjar bedehus haust og vår, og misjonsforeining med 3-4 samlinger i semesteret.

Kontaktperson for DNI er:
Torunn K. Aarskog – Tlf 40 40 41 46.
Ynskjer du meir info om arbeidet er du velkommen til å ta kontakt!

DIN: https://www.israelsmisjonen.no/

Bli medlem!

Medlemskont. Fitjar bedehus: kr 200,- per år: Vipps til nr 717234.