Fitjar søndagsskule

Fitjar søndagsskule
– med Jesus til barna

Søndagsskule kl. 11.00 – ca 12.00, dei fleste søndagar det ikkje er familiegudsteneste i kyrkja (sjå plakat/annonsering). På søndagsskulen lærer me om Jesus, me tenne lys, me syng og ber saman, me høyrer ei Bibelforteljing, og me har ulike aktivitetar. Søndagsskulen rettar seg inn mot ungar mellom 3 og 13 år, men ALLE er velkomne på søndagsskulen!

Kontaktperson: Astrid Koløen Prestbø – 976 25 833

Klikk for å sjå program for våren 2024

Følg oss gjerne på facebook 

Bli medlem!

Medlemskont. Fitjar bedehus: kr 200,- per år: Vipps til nr 717234.