KRIK og TenTreff

KRIK og TenTreff

KRIK (Kristen Idrettskontakt) er ein landsomfattande organisasjon som ynskjer å skapa idrettsglede, trusglede og livsglede. Fitjar KRIK samlast vanlegvis fredagar kl. 19.30 – 20.30 i FKIB, til diverse leik og idrettsaktivitetar.
Kontaktperson: Håkon Rydland Sæbø, 971 72 441

TenTreff er eit samarbeid mellom Fitjar Indremisjon og Fitjar kyrkjelyd. Det skal vere eit rusfritt tilbod for ungdom frå 8. klasse. Samlast vanlegvis fredagar 2100 – 2300 på Fitjar bedehus for andakt, mat, kiosk og aktivitetar (biljard, bordtennis, PlayStation m.m.). Oppstart hausten 2023: 1.09
Kontaktperson: Dagfinn Brekke, 926 69 516

 

Bli medlem!

Medlemskont. Fitjar bedehus: kr 200,- per år: Vipps til nr 717234.