Laurdagskveldar på bedehuset

Laurdagskveldar på bedehuset

Nokre gongar i semesteret vert det invitert til laurdagskveld på bedehuset kl. 18.00. Dette skal vera familievennlege arrrangement med lav terskel, for folk i alle aldrar. Det er song, kort andakt, mat, god tid til prat, og gjerne litt leik og moro. Det er ulike organisasjonar som står for desse kveldane.
Følg med på plakatar/annonsering.

Bli medlem!

Medlemskont. Fitjar bedehus: kr 200,- per år: Vipps til nr 717234.