Det Norske Misjonsselskap

Det Norske Misjonsselskap

Det norske misjonsselskap (NMS) jobbar med  å dela trua på Jesus, kjempa mot urett og å utrydda fattigdom. Dette vert gjort gjennom støtte til omkring 150 prosjekt i 17 ulike land.

NMS har enkle møte og basarar på bedehuset.

Sunnhordlandsaksjonen for misjon i starten av januar.
Misjonsbasar i oktober.
Jonsokbasar i slutten av juni (går ut).

Fitjar sin representant i områdeutvalet, Sunnhordland område av NMS: Annbjørg Stjernen Tvedt

Kontaktperson:
Helga Rimmereid – 975 28 0010

 

Bli medlem!

Medlemskont. Fitjar bedehus: kr 200,- per år: Vipps til nr 717234.